Titaandioxide in voeding

Titaandioxide als kleurstof E171 in voeding.

Vanwege zijn unieke witheid en helderheid, stabiliteit onder invloed van warmte en licht en uv-absorberend vermogen is titaandioxide de meest effectieve witte kleurstof in voedsel. Titaandioxide is maar liefst vijf keer efficiënter dan alternatieve stoffen, waardoor er relatief kleine hoeveelheden titaandioxide nodig zijn om het gewenste effect te bereiken.

Titaandioxide, ook bekend als TiO2 of (in voeding) als de kleurstof E171, is een goedgekeurde stof onder de Europese wetgeving.

In de tientallen jaren dat titaandioxide al wordt gebruikt als kleurstof in levensmiddelen, is er nooit een aantoonbaar verband gelegd tussen algemene inname van titaandioxide en schade aan de menselijke gezondheid.

 

Waarom wordt E171 gebruikt in voedsel?

E171 wordt gebruikt als belangrijke kleurstof in levensmiddelen om deze helderder of witter te maken. E171 voegt ook textuur toe en wordt vaak gebruikt als antiklontermiddel. De stof speelt ook een belangrijke rol in de farmaceutische industrie, waar kleurcodering van tabletten essentieel is voor de veiligheid van de consument.

 

Is E171 veilig om te eten?

E171 heeft door de jaren heen strenge Europese tests en classificaties ondergaan. Keer op keer werd de veiligheid voor de consument bevestigd.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de veiligheid van E171 beoordeeld in 2016, 2018, mei 2019 en juni 2019. In alle gevallen bevestigde de EFSA dat E171 veilig is.

In het laatste EFSA-advies over E171, gepubliceerd in mei 2021, is geen overtuigend bewijs gevonden voor schadelijke effecten van de inname van E171. Toch concludeerde de EFSA dat E171 niet langer als veilig voedseladditief kan worden beschouwd aangezien bezorgdheid over genotoxiciteit niet kan worden uitgesloten. Dit kwam nadat de EFSA eerder had geconcludeerd dat ‘het gebruik van TiO2 als voedseladditief geen genotoxisch probleem veroorzaakt’.

De conclusie veranderde omdat het EFSA-advies van 2021 niet is gebaseerd op alle gegevens die beschikbaar zijn met betrekking tot de veiligheid van E171. Voor haar laatste advies heeft de EFSA een nieuwe aanpak gehanteerd die bepaalde belangrijke componenten uit de wetenschappelijke dataset voor E171 uitsluit, die geen schadelijke genotoxische effecten aantonen. De EFSA kwam tot haar conclusie op basis van testmaterialen die niet representatief zijn voor E171, noch relevant voor de beoordeling van E171 bij gebruik als voedseladditief.  De methoden van orale blootstelling waarop de EFSA zich heeft gebaseerd en de studies die zijn gebruikt om tot een conclusie te komen, zijn niet representatief voor de werkelijke of mogelijke gebruiksomstandigheden en geven geen goede afspiegeling van de menselijke blootstelling aan het werkelijke voedseladditief.

De TDMA blijft staan achter de veiligheid van E171 in alle beoogde toepassingen. De TDMA beantwoordt het advies van de EFSA met een herziening van het wetenschappelijke programma dat wordt gebruikt om verdere gegevens te genereren die de veiligheid van E171 bevestigen en te voldoen aan de nieuwe risicobeoordelingsaanpak van de EFSA voor voedseladditieven. Ook kan dit de EFSA helpen bij het nemen van een volledig geïnformeerde beslissing.