De gebouwen die onze lucht reinigen

Dit is geen sciencefiction. De veelzijdige stof titaandioxide wordt nu gebruikt als actief bestanddeel in verf en bouwmaterialen die verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen verwijderen.

Stelt u zich eens een stad voor waarin alle gebouwen automatisch de lucht zuiveren zonder dure filtratieapparatuur.

Het klinkt als iets uit de toekomst, maar de realiteit is dat de stof titaandioxide (TiO2), die ook in de natuur voorkomt, dit gevecht tegen vervuiling al mogelijk maakt.

 

Italiaans paviljoen in Milaan

 

Wat maakt titaandioxide zo bruikbaar?

Speciale soorten titaandioxide kunnen schadelijke stikstofoxiden in de lucht verwijderen door middel van fotokatalyse – een proces waarbij licht een chemische reactie versnelt. De reactie zet stikstofoxiden om in onschadelijke oplosbare zouten.

Door gebouwen te schilderen of materialen te gebruiken die blootgesteld zijn aan zonlicht, die gecoat zijn met titaandioxide of speciale titaandioxide-kwaliteiten bevatten, kunt u deze reactie op grote schaal creëren.

Stikstofoxiden worden normaal door dieselmotoren geproduceerd en zijn zowel direct schadelijk voor de gezondheid als verantwoordelijk voor de vorming van smog. Dit proces van fotokatalyse kan worden gebruikt om gevaarlijke en vervuilende stoffen veilig uit de lucht te verwijderen.

Bovendien wordt het titaandioxide niet verbruikt of afgebroken. Dit wil zeggen dat de TiO2 -coatings voortdurend de vervuilende stoffen uit de lucht zullen blijven halen, als een kostenbesparende oplossing met weinig onderhoud [1].

 

Het potentieel van fotokatalyse

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er elk jaar 2,4 miljoen mensen sterven door luchtvervuiling[2]. Als titaandioxide op grote schaal zou worden aangebracht op gebouwen, dan zouden steden een extra hulpmiddel tot hun beschikking hebben om de dagelijkse hoge vervuilingsgraad te bestrijden.

Hoewel we dit idee nog lang niet op alle bouwmaterialen toepassen, wordt bij steeds meer gebouwen over de hele wereld titaandioxide in het bouwproces gebruikt.

In Mexico-Stad, de meest vervuilde stad ter wereld in 1992[4], vecht één van de grootste ziekenhuizen van de stad, Torre de Especialidades, tegen smog met behulp van TiO2-tegels over de hele voorgevel van het gebouw.

De TiO2-coating op het ziekenhuis alleen kan naar schatting de vervuiling van 8750 auto’s per dag neutraliseren[5].

 

 

Van verf tot bestrating

De Technische Universiteit Eindhoven heeft nog een stap verder gezet door een manier te ontwikkelen om TiO2 aan te brengen op bestrating om ze ‘fotokatalytisch’ te maken[6]. Dit concept kan, afhankelijk van de omstandigheden, de smog in steden met 19% tot 45% verminderen.

Studenten van de University of California Riverside gebruikten een soortgelijk concept maar dan op dakpannen. Elke dakpan werd bedekt met titaandioxide en bij het absorberen van zonlicht overdag verwijderen de tegels de vervuiling uit de lucht[7].

Het vermogen van titaandioxide om verontreinigende stoffen direct uit de lucht te verwijderen biedt een enorme kans om de vervuiling terug te dringen. Dit is met name relevant in steden met zowel een hoge mate van vervuiling als een groot aantal gebouwen.

Er gelden beperkingen voor het gebruik van titaandioxide op oppervlakken in de strijd tegen lokale luchtverontreiniging, maar het materiaal kan ook op andere manieren worden gebruikt om een grote impact te hebben.

TiO2 biedt een onderhoudsarme en kostenbesparende manier om de levensomstandigheden van miljoenen mensen in de stad positief te veranderen door een betere lokale luchtkwaliteit te bieden.