Hoe kan TiO2 de lucht zuiveren die we inademen?

In onze steeds meer geïndustrialiseerde wereld wordt de lucht om ons heen voortdurend vervuild door schadelijke uitstoot van auto’s en fabrieken. Deze vervuiling leidt tot gezondheidsproblemen in stedelijke gebieden. Titaandioxide heeft eigenschappen die ervoor kunnen zorgen dat de ergste uitstoot nooit in de lucht terechtkomt.

Ontdek waarom titaandioxide cruciaal is voor het schoner en veiliger maken van de lucht.