Hoe titaandioxide de circulaire economie bevordert

Het succes van de circulaire economie in Europa is sterk afhankelijk van componenten zoals titaandioxide, die het efficiënt gebruik van grondstoffen voor veel producten en diensten kunnen verbeteren.

 

De Europese Commissie heeft een actieplan voor de circulaire economie gepubliceerd om een duurzamere toekomst mogelijk te maken voor de EU. Het doel is om minder grondstoffen te gebruiken voor productiedoeleinden, materialen zo lang mogelijk economisch bruikbaar te laten zijn en minder afval te produceren.

Titaandioxide (TiO2) speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien deze stof eigenschappen heeft die producten op verschillende manieren verbeteren:

  • Effectief: Toepassing van TiO2 verbetert de glans, kleursterkte en het dekvermogen met minder grondstoffen. Zo is van verf zonder TiO2 meer nodig om dezelfde dekking te bereiken.
  • Sterk en beschermend: De hoge stabiliteit bij warmte, licht en verwering zorgt ervoor dat producten langer meegaan. TiO2 verstrooit zichtbaar licht en nabij-infraroodlicht en absorbeert UV-straling, wat resulteert in een hoge bescherming. Producten gaan langer mee en er is dus minder afval op langere termijn.

Het gebruik van TiO2 in dagelijkse producten verbetert de duurzaamheid, met alle positieve gevolgen van dien voor het milieu en de economie.

 

Autolak en kunststof onderdelen blijven langer mooi

Autofabrikanten prijzen de beschermende kwaliteiten van TiO2. Dankzij de UV-absorberende eigenschappen blijft de lak langer mooi. Auto’s behouden langer hun glans, wat ervoor zorgt dat de autobezitter minder tijd en middelen hoeft te besteden aan onderhoud en herstel van de lak.

Paul Wickens is manager van de Paint Shop Unit van de Vauxhall-fabriek in het Engelse Luton. Wickens: “Wij hebben afnemers over de hele wereld. Onze voertuigen moeten dus een bepaalde tijd mooi blijven glanzen, waar ook ter wereld. Titaandioxide zorgt ervoor dat UV-straling wordt weerkaatst en dat de lak mooi blijft.”

“Vroeger zag je vaak oude auto’s die helemaal verkleurd waren. Er leek een soort krijtlaag op te liggen, dat kwam door de invloed van de zon. Titaandioxide gaat dat tegen.”

TiO2 speelt ook een belangrijke rol bij het verduurzamen en weerbestendig maken van kunststof auto-onderdelen en het verbeteren van de kleur, het dekvermogen en de helderheid.

 

Lakken van een auto in de Vauxhall-fabriek in Luton

 

Bouwmaterialen die beter bestand zijn tegen buitenomstandigheden

Wanneer TiO2 wordt toegevoegd aan kunststoffen die worden gebruikt in de buitenlucht, blijken deze materialen beter bestand tegen verwering en lichtschade. TiO2 speelt een belangrijke rol bij de bescherming van kunststof leidingen. De buizen gaan langer mee en het drinkwater kan veilig worden aangevoerd. TiO2 wordt ook gebruikt in kunststof kozijnen zodat deze minder vaak vervangen hoeven te worden en er dus minder afval wordt geproduceerd.

Door toepassing in verven en coatings verbetert TiO2 ook de levensduur van andere materialen. Dit was een belangrijke reden om speciale verf met TiO2 te gebruiken voor het viaduct van Millau in Frankrijk. Dit viaduct is dermate groot, dat het belangrijk was om een goede, duurzame verf te gebruiken en dit imposante bouwwerk generaties lang mooi te houden.

 

Recycling en innovatieve technologie

Eerst laat TiO2 producten langer meegaan en daarna, als het einde van de levensduur toch is aangebroken, verbetert TiO2 het hergebruik en de recycling. Hout is bijvoorbeeld niet altijd even gemakkelijk te recycleren vanwege verschillen in kleur en textuur. In dit geval worden coatings met TiO2 gebruikt om eenheid aan te brengen en het product glad te maken, zoals bij de recycling van meubels.

 

TiO2 wordt ook consequent gebruikt voor nieuwe, innovatieve toepassingen, die mogelijk ook kunnen bijdragen aan de circulaire economie. TiO2 zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de volgende generatie oplaadbare batterijen. Betere accutechnologie leidt mogelijk tot minder afval van batterijen en van andere elektronica.

 

TDMA_circulaire economie_batterijen

Titaandioxide speelt een essentiële rol in de toekomst van oplaadbare batterijen

 

Waarom veranderen?

TiO2 zorgt voor minder afval en dus voor een lagere behoefte aan grondstoffen.

TiO2 is voor de meeste fabrikanten een voor de hand liggende keuze omdat dat deze stof veel efficiënter is in het gebruik dan alternatieven. Er zijn dus minder grondstoffen nodig om de gewenste resultaten te bereiken. In verf en kunststof, de twee belangrijkste toepassingsgebieden, is er geen enkel ander pigment dat de prestaties van TiO2 ook maar enigszins benadert.

Volgens de kunststofsector is er voor het beste alternatief vier- of vijfmaal zoveel materiaal nodig om dezelfde mate van opaciteit te bereiken, zonder dat ooit het echte wit van TiO2 wordt bereikt.

In circa 95% van de verf wordt TiO2 gebruikt en geen enkel eventueel alternatief heeft het lichtverstrooiende effect of dekvermogen van TiO2. Dit betekent dat bij het gebruik van alternatieven meer lagen verf moeten worden aangebracht om tot totale dekking te komen. Voor hetzelfde resultaat zijn meer grondstoffen nodig en wordt meer afval geproduceerd.

De toenemende vraag van de consument naar duurzame, hoogwaardige producten is voor veel producenten juist een belangrijke reden om TiO2 te gebruiken als grondstof, mede gezien de circulaire eigenschappen.