Indeling (classificatie) van titaandioxide verschenen in het Publicatieblad van de EU – persbericht TDMA