Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:

Silvia Ruiz Casan

Sector Group Manager

TDMA – Titanium Dioxide Manufacturers Association

src@cefic.be