Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:

Brett Pinker

TDMA – Titanium Dioxide Manufacturers Association

bpi@cefic.be