REACH

REACH is een regulering van de Europese Unie die sinds 2007 van kracht is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de potentiële risico’s van chemische stoffen, terwijl het concurrentievermogen van de chemische industrie in Europa wordt gehandhaafd en verbeterd. Deze regulering is van toepassing op alle chemische stoffen.

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van chemische stoffen. Het beleid is ook gericht op het verminderen van dubbel onderzoek en het bevorderen van alternatieve risicobeoordelingsmethoden.

Elk bedrijf dat jaarlijks een ton of meer chemische stoffen vervaardigt of importeert moet die stof registreren onder REACH. Registratie omvat technische informatie over een chemische stof en richtlijnen voor de juiste hantering. Alleen stoffen waarvan is bepaald dat ze een risico vormen voor de gezondheid of het milieu zijn onderworpen aan beperkingen of autorisatieprocedures.

Toonaangevende Europese fabrikanten en leveranciers van titaandioxide hebben het Titanium Dioxide Industry Consortium (TDIC) gevormd voor het beheer van de REACH-registratie van TiO2 en aanverwante stoffen geproduceerd tijdens de fabricage. Titaandioxide is niet onderworpen aan beperkingen of autorisaties onder REACH.

TDIC werkt ook samen met andere registranten van belangrijke grondstoffen en informatie-uitwisselingsfora voor stoffen (SIEF). Een SIEF is een vereiste van REACH voor registranten van stoffen om aan de verplichtingen van REACH te kunnen voldoen. Dit houdt onder meer in dat bedrijven afspraken moeten maken over de classificatie en etikettering en dat gegevens en onderzoek moeten kunnen worden uitgewisseld.

Als een wijdverspreid geproduceerde en gebruikte stof geeft het werk van TDIC de leden van de grote TiO2 SIEF uitvoerige informatie over titaandioxide en aanverwante stoffen. Het helpt bedrijven die titaandioxideproducten gebruiken om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

De stoffen die onder REACH vallen en die door het TDIC worden beheerd, zijn:

Titaandioxide (CAS 13463-67-7, EINECS 236-675-5) – bezoek Wat is titaandioxide? het deel van deze website voor meer informatie over TiO2 en het productieproces.

Titaantetrachloride (CAS 7550-45-0, EINECS 231-441-9) – een dichte, kleurloze en vluchtige vloeistof gevormd tijdens het chlorideproces om TiO2 te produceren. Titaantetrachloride (TiCl4) kan met de juiste voorzorgsmaatregelen veilig worden gehanteerd in het productieproces en het wordt niet gebruikt in toepassingen voor consumenten. Het is een belangrijk onderdeel van de productie van TiO2 en het metaal titanium.

Titaanoxidesulfaat (CAS 13825-74-6, EINECS 237-523-0) – heeft als formule TiOSO4 en wordt soms ook aangeduid als titaanzuurstofsulfaat. Het wordt geproduceerd in het sulfaatproces voor de productie van TiO2.

Dichloride titaanoxide (CAS 13780-39-7, EINECS 237-430-5) – heeft als formule TiOCl2 en is een chemische stof geproduceerd tijdens het chlorideproces voor de productie van titaandioxide.

Disodiumtitanaat (CAS 12034-34-3, EINECS 234-802-9) – dit heeft de formule Na2O3Ti en is een verwante stof met elektrochemische en elektrokeramische gebruikstoepassingen.

 

REACH-bronnen

De volgende koppelingen geven meer informatie voer REACH en de stoffen beheerd door TDIC:

TDIC-website

ECHA REACH-informatie

Meer informatie over duurzaamheid in de titaandioxide-industrie