Veiligheidsrichtlijnen en best practices voor het werken met titaandioxide

De TDMA raadt aan om alle veiligheidsprocedures te volgen bij het werken met vloeibare coatings en het leeg maken van zakken.

Veiligheidsrichtlijnen en best practices voor het werken met vloeibare coatings

Vloeibare coatings – verf

 

Klik hier om een checklist voor alle werknemers te downloaden

 

Titaandioxide (TiO2) is door de EU ingedeeld als een categorie 2 verdacht carcinogeen bij inademing. De classificatie is van toepassing op titaandioxide in poedervorm met 1% of meer deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan of gelijk aan 10?m. De meeste pigmenten met titaandioxide die worden gebruikt om verf te maken, zijn niet geclassificeerd en in vloeibare verf zit (TiO2) in het afgewerkte verfproduct. Dit betekent dat er bijna geen risico is op het inhaleren van (TiO2) bij het werken met vloeibare verf.

De meeste vloeibare verf die beschikbaar is voor professionals is niet gevaarlijk. Lees de instructies op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen zorgvuldig en volg deze op. Controleer de toegang tot het werkterrein, gebruik de juiste PBM en voer afval veilig af.

Bij het spuiten of schuren van verf moeten er aanvullende voorzorgsmaatregelen worden getroffen die het gebruik van technische maatregelen omvatten, zoals lokale afzuigventilatie- en filtratiesystemen. Wanneer dit niet mogelijk is, zou een beschermingsmiddel voor de ademhalingswegen (RPE) gedragen moetenworden.

 

Vloeibare verf spuiten

Bij het spuiten komt fijne verfnevel vrij, die het risico op inademing kan vergroten. Het reinigingsproces van de apparatuur kan ook een bron van blootstelling zijn. In vloeibare verf is TiO2 echter gebonden aan de verf. Dit betekent dat er bijna geen risico is op het inhaleren van TiO2 deeltjes.

 

Schuren van droge verf

Stof dat gegenereerd wordt door schuren bevat waarschijnlijk geen TiO2 die ingeademd kan worden omdat de TiO2 gebonden is aan de verf. Andere gevaren die ontstaan door het schuren, zoals houtstof, kunnen grotere gezondheidsrisico’s opleveren.

 

Verven met een kwast of roller

Verven met een kwast of roller moet gedaan worden in gebieden met een goede algemene ventilatie. De juiste PBM moeten worden gedragen. Het gebruik van wegwerpapparatuur wordt ook aanbevolen

Voor meer informatie over het werken met vloeibare verf verwijzen wij u naar het PaintSafe-initiatief dat is ontwikkeld door de British Coatings Federation (BCF).

 


Richtlijnen voor veilig gebruik & best practices voor het legen van zakken

Bij het leegmaken van een zak is het belangrijk om alle veiligheidsprotocollen te volgen. Hier volgen de best practices en richtlijnen die die u hierbij kunt gebruiken.

 

 

Zakken leegmaken – Kleine zakken

 

Klik hier om een checklist voor alle werknemers te downloaden

 

Toegang

 • Zorg dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot het werkterrein.

Ontwerp en apparatuur

 • Zorg ervoor dat de apparatuur voor het leegmaken van zakken geschikt is voor het beoogde doel.
 • Sluit de apparatuur voor het leegmaken van zakken zoveel mogelijk in en houd deze met behulp van een lokaal afzuigventilatiesysteem onder negatieve druk.
 • Het vereiste uitlaatvolume van de afzuigkap is een functie van het gebied met de open afzuigkap, er is aangetoond dat luchtsnelheden van 1 m/s (200 fpm) in de afzuigkap voldoende zijn voor het opvangen van stof.
 • Bij het leegmaken van kleine zakken wordt het gebruik van automatische of halfautomatische stortplaatsen voor zakken aanbevolen.
 • Zorg ervoor dat werknemers de inhoud van de zak geleidelijk kantelen – draai ze nooit direct helemaal om.
 • Zorg voor een schone luchttoevoer naar de werkruimte om de afgezogen lucht te vervangen.

Onderhoud

 • Zorg ervoor dat de apparatuur die bij de taak wordt gebruikt, wordt onderhouden zoals geadviseerd door de leverancier en in efficiënte en goede staat wordt gehouden.

Inspectie en testen

 • Controleer PBM dagelijks visueel op tekenen van schade. Als ze niet vaak worden gebruikt, controleer ze dan vóór elk gebruik.
 • Controleer de effectiviteit van beschermingsmiddelen voor de ademhalingswegen vóór gebruik. Vraag advies aan de leverancier over de juiste testmethoden.
 • Om te voldoen aan nationale wetgeving moet u gedurende een passende tijdspanne (minimaal vijf jaar) gegevens bijhouden van inspecties.

Schoonmaken en huishouding

 • Houd niet-wegwerpbare PBM schoon.
 • Werkgevers moeten schone opslagfaciliteiten voor PBM bieden. Beschermende kleding (overalls) mogen niet mee naar huis worden genomen.
 • Reinig kleding niet met perslucht.
 • Gebruik tijdens het reinigen water of een stofzuiger met een HEPA-filter om stof en poeder te verwijderen.

Voer alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit in locaties die niet in bedrijf zijn. Als het veilig kan, kunnen kleine reinigingstaken uitgevoerd worden als locaties in bedrijf zijn.

 

 

Zakken leegmaken – Bulkzakken

 

Klik hier om een checklist voor alle werknemers te downloaden

 

Toegang

 • Zorg dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot het werkterrein.

Ontwerp en apparatuur

 • Zorg ervoor dat de apparatuur voor het leegmaken van zakken geschikt is voor het beoogde doel.
 • Sluit de apparatuur voor het leegmaken van zakken zoveel mogelijk in en houd deze met behulp van een lokaal afzuigventilatiesysteem onder negatieve druk.
 • Gebruik voor bulkzakken voor eenmalig gebruik, zonder binnenvoering, apparatuur voor het legen van zakken met piramidevormige snijmessen en een rubber membraan om de bodem van de zak af te sluiten. Bij handmatig snijden van zakken wordt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aangeraden.
 • Bij herbruikbare bulkzakken kan een afvoersysteem met trilplaat worden gebruikt die kan worden uitgerust met lokale afzuigventilatie.
 • Om lege zakken weg te gooien zonder stof te creëren, mogen lege zakken niet met de hand worden gecomprimeerd. Laat ze in plaats daarvan in een grote plastic zak vallen die door een metalen frame wordt ondersteund en opengehouden. Wanneer deze vol is, sluit u hem af en gooit u hem weg in een geschikte afvalcontainer. Maak de afvalzak NIET te vol.
 • De apparatuur voor het legen van zakken kan worden aangesloten op een geschikt stofopvangsysteem (bijv. zakfilter/cycloon) met makkelijke toegang voor onderhoud, deblokkering en reiniging.
 • Houd waar mogelijk apparatuur voor het legen van zakken uit de buurt van deuren, ramen en looppaden om te voorkomen dat tocht de prestaties van stofafzuigsystemen beïnvloedt.
 • Zorg voor een schone luchttoevoer naar de werkruimte om de afgezogen lucht te vervangen.

Onderhoud

 • Zorg ervoor dat de apparatuur die bij de taak wordt gebruikt, wordt onderhouden zoals geadviseerd door de leverancier/installateur en in efficiënte en goede staat wordt gehouden.
 • Vervang verbruiksartikelen (filters enz.) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Inspectie en testen

 • Controleer PBM dagelijks visueel op tekenen van schade. Als ze niet vaak worden gebruikt, controleer ze dan vóór elk gebruik.
 • Controleer vóór gebruik de effectiviteit van stofonderdrukkings- en/of afzuigapparatuur. Vraag advies aan de leverancier en bewaar relevante gegevens om te vergelijken met toekomstige tests.
 • Om te voldoen aan nationale wetgeving moet u gedurende een passende tijdspanne (minimaal vijf jaar) gegevens bijhouden van inspecties.

Schoonmaken en huishouding

 • Maak regelmatig uw werkplek schoon en verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk. Maak niet schoon met een droge borstel of perslucht.
 • Gebruik tijdens het reinigen water of een stofzuiger met een HEPA-filter om stof en poeder te verwijderen.

Voer alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit bij locaties die niet in bedrijf zijn. Als het veilig kan, kunnen kleine reinigingstaken uitgevoerd worden als locaties in bedrijf zijn.